Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, Nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005, Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP konto jest bezpłatne)
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Funduszu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, TIF, JPG, PDF, ZIP, docx, xlix, pptx, odt, ods, odp, ppt, mp3.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data publikacji : 06.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry